Barmouth Beach Club Barmouth Beach Club Cegin Barmouth Beach Club Ardal Gymdeithasol Barmouth Beach Club Cadair Idris Suite Barmouth Beach Club Cnicht Barmouth Beach Club Moelfre Barmouth Beach Club Crib Goch Barmouth Beach Club Llethr

Mae'r wefan hon yn well ar cyfrifiadur. Os ydych yn ddefnyddion ffôn symudol neu tablet mae'n bosib na fydd y wefan hon yn edrych yn iawn.

Ein Ystafelloedd

Mae chwe ystafell ar gael yng Nghlwb Traeth Barmouth i gyd yn cynnig cyfleusterau i westeion o wahanol alluoedd. Mae'r ystafelloedd sydd ar gael fel a ganlyn:

Llety Ar Y Llawr Gwaelod

Crib Goch - Ystafell Teulu

Crib Goch Crib Goch Crib Goch - Seating Area Crib Goch - Wet Room

(cliciwch ar bob llun i'w ehangu)

Mae'r ystafell yma ar y llawr gwylod ac yr ystafell mwyaf sydd gennym. Gyda gwely "Super king" neu dwy gwely sengl a ddau gwely profilio.

Mae'r ystafell yn cysgu pedwar gyda ystafell ymolchi "wet room" mawr a lle eistedd gyda sofa, desg a bwrdd coffi.

Mae yna ddrysau patio sydd yn agor i cefn yr adeilad i ardd breifat.

Cadair Idris Suite

Cader Idris Suite Cader Idris Suite Cader Idris Suite Cader Idris private patio Cader Idris Seating Area Cader Idris En-Suite Wet Room Cader Idris En-Suite Wet Room

(cliciwch ar bob llun i'w ehangu)

Mae gan ein "suite" llawr gwylod gwely "super king", neu dwy gwely sengl, gyda ystafell ymolchi "wet room" a lolfa arwahan.

Mae gan y lolfa desg, seddi gyfforddus a theledu fawr.

Mae'r ddrysau patio yn agor allan i ardd eich hun. Mae gan Cadair Idris suite a Cnicht drysau rhyng gysylltu.

Mae'r ddau ystafell yn gallu cael ei archebu gyda'i gilydd i deulu neu grŵp yn trafeilio efo'i gilydd.

Cnicht

Cnicht Cnicht Inter-Connecting Door to Cadair Idris Suite Cnicht En-Suite Wet Room Cnicht Private Patio

(cliciwch ar bob llun i'w ehangu)

Eto, ar y llawr gwylod gyda gwely "super king" neu dau gwely sengl. Mae ganddo ddesg ac ystafell ymolchi "wetroom".

Mae drysau patio yn agor allan i ardd bach eich hun. Mae gan Cadair Idris suite a Cnicht drysau rhyng gysylltu.

Fedrwn archebu y ddau ystafell gyda'i gilydd i deulu neu i grŵp sydd yn trafeilio gyda'i gilydd.

Llety Llawr Cyntaf

Llethr - Junior Suite

Llethr Junior Suite Llethr Junior Suite Llethr Junior Suite Llethr Seating Area and Desk Llethr Velux Cabrio In-Roof Balcony Llethr Low Access Shower Room

(cliciwch ar bob llun i'w ehangu)

Gwely "super king" neu dau gwely sengl sydd are gael ar y llawr cyntaf, gyda balconi velux cabrio sydd yn caniatau golygfa mor ardderchog.

Mae yna ystafell ymolchi en-suite gyda cawod mynediad isel.

Mae yna sofa sydd yn agor allan i wneud gwely i ddau berson ychwanegol os oes angen.

Rhinog - Junior Suite

Rhinog Junior Suite Rhinog Junior Suite Rhinog En-Suite Rhinog En-Suite Low Access Shower Room

(cliciwch ar bob llun i'w ehangu)

Gwely "super king" neu dau gwely sengl ar y llawr gyntaf.

Mae'r ystafell yn caniatau golygfa môr ardderchog allan o'r balconi velux cabrio.

Mae'r suite yma yn ychydig yn fwy gyda lle eistedd, desg ac ystafell ymolchi en-suite gyda cawod mynediad isel.

Moelfre

Moelfre Double Room Moelfre Double Room Side View Moelfre Velux Cabrio In-Roof Balcony Moelfre En-Suite Low Access Shower Room Moelfre En-Suite Low Access Shower Room

(cliciwch ar bob llun i'w ehangu)

Ystafell dwbwl gyda ystafell ymolchi en-suite efo cawod mynediad isel. Mae'r ystafell yma ar y llawr cyntaf gyda golygfa môr ardderchog all o'r balcony velux cabrio.

Snowdon Lodge - Byngalo Gwyliau

Byngalo ddwy lloft gyda ardd breifat ty fewn i tir Barmouth Beach Club ydi Snowdon Lodge.

Mae yna ystafell gyda ddwy gwely sengl. Mae'r un arall yn ystafell "super king" neu ddwy gwely sengl arall dibynnu ar eich angen.

Mae'r ddau ddrysau patio yn agor allan i'ch ardd breifat.

Mae yna lle fyw/gegin gyda popty, meicrodon, periant golchi llestri, oergell, seddi cyfforddus a theledu mawr.

Mae'r ystafelloedd i gyd wedi cael ei addasu i lletya am y galluoedd amrywiol ein gwesteion, ac mae pob un ystafell gyda switshis galw warden a phethau ymolchi canmoliaethus.

Mae offer arbenigol ar gael trwy trefniant (hoist, sgwter symudedd ayyb ) i wneud yn sicir eich bod yn cael y fwyaf allan o'ch arhosiad efo ni.

Edrychwn ymlaen i'ch groesawy i'r cyfleuster foethus sydd genym. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, peidiwch ag oedi i gysylltu efo ni.

Sut I Gael Hyd I Ni

Cysylltwch A Ni

Rydym yn hapus pan me pobol yn cysylltu efo ni. Fedrwch wneud hyn trwy y gwybodaeth isod neu fedrwch llenwi ffurflen "Contact Us"a bydd rhywun yn nol atoch cyn gynteg a bosib.

Cyferiad:North Promenade, Barmouth, LL42 1BJ
Ffôn:(01341) 281 185
E-bost: E-bostiwch Ni

Cefnogwch Ein Gwaith

Os fyddwch eisiau gwneud rhoddiad, mae pob un ceiniog yn mynd yn syth I hyrwyddo ein gwaith.

Cysylltu A Ni

I weld mwy am y bethau ydan ni yn gwneud, neu I gadw yn ddiweddaru gyda gwaith Clwb Traeth Y Bermo, edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol isod. Mae pob un tudalen yn agor mewn tab neu ffenest newydd.

Facebook Logo Spacer Image Twitter Logo Spacer Image Linkedin Logo