Barmouth Beach Club Barmouth Beach Club Cegin Barmouth Beach Club Ardal Gymdeithasol Barmouth Beach Club Cadair Idris Suite Barmouth Beach Club Cnicht Barmouth Beach Club Moelfre Barmouth Beach Club Crib Goch Barmouth Beach Club Llethr

Mae'r wefan hon yn well ar cyfrifiadur. Os ydych yn ddefnyddion ffôn symudol neu tablet mae'n bosib na fydd y wefan hon yn edrych yn iawn.

Mwynderau

Mae gan Clwb Traeth Y Bermo y mwynderau canlynol:

Cyflysterau

Parcio

Cyflysterau Busnes

Bwyta

Gweithgareddau a Phrofiadau

Hygyrchedd

Mae Clwb Traeth Y Bermo yn gweithredu polisi cynhwysol.

Rydym yn gofyn i bob un or gwesteion I gefnogi ni efo'r polisi. Yr ydym yn hyrwyddo a annog yr egwyddor goddefgarwch i bawb beth bynnag ei gallu. Byddem yn cyfarthrebu efo pawb mewn fordd gorau yn ystyried ei lefel gallu. Byddem byth yn gwneud rhagdybiaethau ar lefel ei gallu heb rhybydd gan yr ymwelwyr dan sylw. Mae Clwb Traeth Y Bermo wedi gael ei adeiladu yn bwrpasol i hygyrchedd. Rydym eisiau darparu gwyliau i bobol sydd fel arfer yn cael anhawster i gael hyd i rhywle addas am gwyliau sydd rhan fwyaf or amser mewn angen mawr. Mae genym lle parcio lefel sydd am ddim i'r gwesteion a ymwelwyr i ddefnyddio. Mae pob lle cyhoeddus yn yr adeilad yn hygyrch i gadeirydd olwyn. Mae genym drysau llawer mwy na arfer a lloriau lefel trwy'r adeilad. Mae'r toiledau a ystafelloed ymolchi I gyd at safon Habinteg Cymraeg a symudedd gyfeillgar.

Polisiau

Yn ychwanegol i'r mwynderau uchod, mae genym larwm warden yn bob ystafell a offer arbenigol ar gael drwy trefniant, fel hoist a sgwter symudedd ayyb

Sut I Gael Hyd I Ni

Cysylltwch  Ni

Rydym yn hapus pan me pobol yn cysylltu efo ni. Fedrwch wneud hyn trwy y gwybodaeth isod neu fedrwch llenwi ffurflen "Cysylltu  Ni"a bydd rhywun yn nol atoch cyn gynteg a bosib.

Cyferiad:North Promenade, Barmouth, LL42 1BJ
Ffôn:(01341) 281 185
E-bost: E-bostiwch Ni

Cefnogwch Ein Gwaith

Os fyddwch eisiau gwneud rhoddiad, mae pob un ceiniog yn mynd yn syth I hyrwyddo ein gwaith.

Cysylltu  Ni

I weld mwy am y bethau ydan ni yn gwneud, neu I gadw yn ddiweddaru gyda gwaith Clwb Traeth Y Bermo, edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol isod. Mae pob un tudalen yn agor mewn tab neu ffenest newydd.

Facebook Logo Spacer Image Twitter Logo Spacer Image Linkedin Logo