Barmouth Beach Club Barmouth Beach Club Cegin Barmouth Beach Club Ardal Gymdeithasol Barmouth Beach Club Cadair Idris Suite Barmouth Beach Club Cnicht Barmouth Beach Club Moelfre Barmouth Beach Club Crib Goch Barmouth Beach Club Llethr

Mae'r wefan hon yn well ar cyfrifiadur. Os ydych yn ddefnyddion ffôn symudol neu tablet mae'n bosib na fydd y wefan hon yn edrych yn iawn.

Ein Stori

Cefndir

Dros y flynyddoedd, wnaeth yr Olley's dod ar draws rhwytredigaeth gan bobol oedd ddim yn gallu cymeryd rhan mewn rhai o weithgareddau yn dilyn salwch neu nifed. Roedd y teulu eisiau helpu.

Roedd gan ferch Tony, ffrind yn ysgol or enw Karen oedd yn fyddar. Wnaeth Kayleigh bederfyniad i fynd i ysgol nos i ddysgu iath arwyddion brau i fod yn haws i gyfarthrebu efo'i ffrind. Wnaeth hyn ddechrau Kayleigh ar daith i goleg, lle wnaeth hi ddysgu iechyd a gofal cymdeithasol a wedyn i brifysgol Hope yn Lerpwl i wneud gradd mewn astudiaethau anabledd a astudieathau plentyndod ac ieuenctid.

Tra bod hi yn gweithio ei ffordd i fyny i gweithrediaeth gweithrediadau mewn cwmni fawr gofal, wnaeth Kayleigh a'i thâd ei bennau i'w gilydd a dod fyny efo'r syniad o Clwb Traeth Y Bermo. Lle gwyliau sydd yn addas ac yn hygyrch i bawb. Pan ddaeth Ceilwart Bungalow i fyny ar werth cymerodd y ddau y cam cyntaf ar ei daith.

Sut wnaeth o ddechrau

Wnaeth Clwb Traeth Y Bermo ddechrau allan fel clwb tywyswyr marched or enw Ceilwart Bungalow. Roedd gan Tony Olley gwmni adeiladwaith wnaeth brynnu yr adeilad yn 2011. Y syniad cyntaf oedd i ailwampio yr adeilad gwreiddiol i wneud llety gwyliau oedd ar agor i bawb. Roedd y cynllun gwreiddiol llawer llai na'r ddatblygiad sydd yma heddiw gyda llety steil dormitory.

Ar ol i'r gwaith ddechrau ailwampio, cymerwyd y benderfyniad nad oedd yr adeilad yn saf. Y beth gorau i wneud oedd i dynnu lawr yr adeilad gwreiddiol a mynd yn ol i'r bwrdd lluniadu. Gyda'r prosiect rwan yn y cam dylunio roedd yn bosib greu lle bwrpasol i'r gwesteion oedd eisiau mwynhau amser gyda ni.

Mae ddatganiad cenhadaeth Clwb Traeth Y Bermo yn ddweud ein fod yn darparu gwyliau i bobol sydd yn fyw gyda anabledd ar brisiau gostyniedig iawn ac mewn rhai achosion am ddim i'r ddefnyddiwr terfynol. Nid fyddym ond yn darparu gwyliau i'r gwesteion tra bod nhw yma. Fydd ein tim chefnogaeth yn ddod i adnabod nhw, ddarganfod ei broblemau a'i gobeithion a breddwydion. Trwy ein rhwydwaith, rydym yn anelu i ddatrys eu materion ac cyflawni eu nodau.

Os ydyn eisiau hyfforddiant, trafnidiaeth, offer arbenigol, neu rhywun sydd yn deall i wrando arnyn nhw, byddem yma i wneud bopeth fedrwn ni i helpu.

Ydych yn adnabod rhywun buasai'n budd o aros yn Nghlwb Traeth Y Bermo? Os trwy anabledd corfforol neu meddyliol neu drwy ddifyg cyfle, mae Clwb Traeth Y Bermo yma i helpu.

Defnyddiwch y ffurflen "Cysylltu  Ni" i enwebu eich berson haeddiannol am siawns gael wyliau canmoliaethus yn harddwch Bermo.

Rydym yn gobeithio eich bod yn gytuno bod y canlyniad yn werth aros am dan. Rydym yn falch i gyflwyno Clwb Traeth Y Bermo ac yn edrych ymlaen i groesawy chi a'ch anwyliaid yma yn fuan.

Sut I Gael Hyd I Ni

Cysylltwch  Ni

Rydym yn hapus pan me pobol yn cysylltu efo ni. Fedrwch wneud hyn trwy y gwybodaeth isod neu fedrwch llenwi ffurflen "Cysylltu  Ni"a bydd rhywun yn nol atoch cyn gynteg a bosib.

Cyferiad:North Promenade, Barmouth, LL42 1BJ
Ffôn:(01341) 281 185
E-bost: E-bostiwch Ni

Cefnogwch Ein Gwaith

Os fyddwch eisiau gwneud rhoddiad, mae pob un ceiniog yn mynd yn syth I hyrwyddo ein gwaith.

Cysylltu  Ni

I weld mwy am y bethau ydan ni yn gwneud, neu I gadw yn ddiweddaru gyda gwaith Clwb Traeth Y Bermo, edrychwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol isod. Mae pob un tudalen yn agor mewn tab neu ffenest newydd.

Facebook Logo Spacer Image Twitter Logo Spacer Image Linkedin Logo